En toch zie ik de humor er van in

Sinds de start van het nieuwe schooljaar ben ik aan al mijn klassen aan het vertellen dat ze de markeerstift niet mogen gebruiken.

De reden om geen markeerstift te gebruiken, is simpel. Deze strategie doet weinig tot niets om leerprestaties te verhogen, aldus dit artikel. Alleen individuele feiten blijven de onderstrepers bij, waardoor ze het zicht op onderlinge verbanden tussen de feiten hebben, aldus dit onderzoek. Al met al duidelijke redenen om markeerstiften weg te leggen. Mijn leerlingen weten dit niet vandaar dat ik dit met ze besproken heb .Later blijkt dat waarschijnlijk  dit ook niet bij al mijn collega’s bekent is.

De reden waarom ik dit denk is omdat afgelopen week een klas vertelde dat zij de markeerstift moesten gebruiken van een collega.

Deze leerlingen hebben ook aangegeven aan de docent dat ze dat niet mochten van mij. Maar mijn collega had aangegeven dat de leerlingen hun markeerstift wel moesten gebruiken om elk belangrijk woord te markeren.

Tegen het einde van de les kreeg ik een mail met de kop dat alle mentoren markeerstiften kunnen komen ophalen om uit te delen aan de mentorleerlingen.

Ik moest heel hard lachen.

Er is nog een lange weg te gaan om alle niet bewezen onderwerpen over leren te verbannen uit het onderwijs, zoals bovenstaande maar ook: