Mijn leerlingen effectief laten leren

Sinds 2015 ben ik met een aantal klassen gestart met een experiment.

Met dit experiment probeerde ik leerlingen binnen het VMBO BBL te motiveren om te leren. Deze motivatie krijgen ze door ze zelf verantwoordelijk te maken voor de lesstof, leerlingen konden gaan kiezen met welke lesstof ze aan de slag gingen en de leerlingen waren zelf verantwoordelijk voor het tempo waarmee ze door de lesstof  gingen, Self Determination Theorie van Ryan en Deci.

Het resultaat was dat er in deze, 16 leerlingen per klas, na de kerst vakantie bijna geen onvoldoendes gehaald werden en dat tegen het einde van het schooljaar meerdere leerlingen tienen haalden op hun eindtoets. Belangrijker resultaat was natuurlijk dat de leerlingen inzagen dat zij door structureel leren hele mooie cijfers kunnen halen.

Wat ga ik dit schooljaar doen.

Ik heb dit schooljaar 11 klassen: vier eerstejaars BBL klassen, zes tweedejaars BBL klassen en een, tweedejaars kader klas.

Met name, de tweedejaars leerlingen weten hoe ik werk en toch besteed ik mijn eerste lessen aan het uitleggen, aan alle klassen, op welke manier ik wil dat zij gaan werken.

Ik start met de vraag, welk cijfer zou je willen halen op je eindtoets waar je echt trots op zou zijn?

Ik krijg reacties van een zes en een half tot een tien. Het op voorhand aangeven welke cijfer de leerling wil halen heeft een positief effect op het leren, aldus Hattie.

Ik geef als iedereen zijn cijfers heeft gezegd aan, dat ze dit ook makkelijk kunnen gaan halen en dat ze niet moeten schrikken als ze zelfs hogere cijfers gaan halen dan dat ze aangegeven hebben.

 

Wat verwacht ik van mijn leerlingen:

Ze hebben hun methode boek bij zich en een lijntjes schrift.

Ze lezen een alinea, houden hun hand er op en iedereen moet zich afvragen of ze gelezen stukje begrijpen (begrijpend lezen). Als ze het niet begrijpen moeten ze het nog een keer lezen. Als ze het dan nog niet snappen, vragen ze eerst aan hun medeleerling om uitleg. Indien ze het nog niet snappen steken ze hun vinger omhoog en vragen ze uitleg aan mij.

Als ze een blauw gemarkeerd woord tegen komen, pakken ze hun schrift en schrijven ze dit specifieke woord over in hun schrift. Daarachter schrijven ze de betekenis van het woord. Dit zorgt voor herhaling en door het overschrijven beter beklijven. De hersenen, fijne motoriek, worden door het schrijven geactiveerd.

Verder in de tekst staan er opdrachten in een blauw vlak, dit zijn opdrachten die over de eerder gelezen tekst gaan en testen of ze de tekst begrepen hebben.

Aan het einde van de paragraaf staat een stukje tekst (bij de BBL leerlingen een regel of acht, bij de kader leerlingen meer). Hier staat boven “onthouden” (samenvatting van de paragraaf). Dit leest de leerling goed door, houdt zijn hand er op en vraagt zich af of hij het begrepen heeft. Dan pas schrijft de leerling dit stukje tekst over. Leerlingen mogen van mij niet zelf een samenvatting maken omdat ze dan teveel focussen op individuelen feiten en het overzicht kunnen verliezen.

Leerlingen mogen alleen met pen schrijven die blauw of zwarte inkt heeft hiermee probeer ik op het papier rust te creëren.  Markeerstiften mogen ze niet gebruiken, het heeft namelijk geen effect op het leren en kan zelfs ongunstig werken bij het leren. Het overschrijven zorgt nu net voor het beklijven van de stof.

Wanneer leerlingen in hun schrift schrijven, mogen ze ook niet de achterkant van de bladzijde beschrijven. De inkt drukt namelijk vaak door waardoor aan de voorkant vlekken ontstaan waardoor het lezen onrustig wordt voor de leerling.

Als ze klaar zijn met hun les begint voor de leerling het echte werk.

Ik wil namelijk dat ze elke dag de blauwe woorden en het stukje tekst onthouden, dat ze die dag hebben opgeschreven, actief gaan lezen.

Met actief lezen bedoel ik, alleen oog hebben voor de tekst. Hun mobiel staat uit, ook radio, tv, of pc staan niet aan. Ouders, broertjes en zusjes mogen in deze tijd de leerling niet storen. De leerling leest de tekst eenmalig over en stopt daarna hiermee. De leerling moet dan gedurende vijf minuten iets anders doen wat niets met leren te maken heeft.

De blauwe woorden met betekenis en het deel om te onthouden van de eerste paragraaf heeft de leerling binnen vijf minuten actief gelezen. Maar na een tweede les krijgen ze er een nieuwe paragraaf er bij, de leerlingen hebben twee keer in de week Natuurkunde Techniek les. Na elke les krijgen ze dus nieuwe woorden en zinnen om te onthouden erbij. Op deze manier oefenen ze een aantal dagen een vijftal woorden, met betekenis en een vijftal zinnen. Na een aantal dagen krijgt de leerling er weer een aantal woorden met betekenis en zinnen om te onthouden bij. De leerling blijft dus alles elke dag herhalen en op deze manier bouw ik samen met de leerling hun woordenschat en kennis uit. Ze leren verspreid over langere termijn, gedistribueerd oefenen, voor op de eindtoets.

De leerling mag niet meer dan vijftien minuten, thuis, bezig zijn met het actief lezen van Natuurkunde Techniek. Door elke dag doelbewust te trainen kan de leerling beter worden.

Door mijn leerlingen bovenstaande stappen aan te leren draag ik mijn steentje bij door mijn leerlingen te laten leren.

Elke les begin ik met het her activeren van de vorige les op deze manier wordt het voor de leerlingen helder waar ze mee bezig zijn. Ik ben een aantal weken hiermee bezig en zie leerlingen gemotiveerd bezig zijn met hun lees- en leerstof. Elke les krijgen leerlingen een high five omdat ze weer geoefend hebben thuis, je ziet leerlingen groeien.

Nu afwachten op de eerste resultaten van de eerste eindtoets.

 

 

Zo doen we dat in Den Haag

Via Jeroen op Facebook kreeg ik een uitnodiging om mee te denken over het onderwijsbeleid 2018/2022 in Den Haag. Gemeente Den Haag wilt DE docentenstad van Nederland worden. Ik was nieuwsgierig en heb me aangemeld, ondanks dat ik werk en woon in Tilburg.

Dinsdag 28 maart was het dan zover. De bijeenkomst was georganiseerd in de Remise. Ik zag Jeroen van MeetUp070 maar ook Claire van MeetUp010 was er. Beide zijn, net als ik, ook actief betrokken bij MeetUpNL.

Rond 18:15 uur werden we naar een zaal begeleid. Daar werden we voorgesteld aan de nieuwe wethouder van gemeente Den Haag en aan  Melvin Redeker (bergbeklimmer).

Het verhaal van Melvin over bergbeklimmen en de relatie met onderwijs was kort en krachtig.

Melvin had het over de klassieke fout die hij en zijn team gemaakt hebben en die in het onderwijs ook vaak gemaakt wordt. Je kan het oude beleid niet kopiëren en plakken op nieuw beleid. Melvin had hiervoor de verandercurve bij zich.

Daarnaast dien je als bergbeklimmer/ onderwijsorganisatie vertrouwen winnen en daarvoor zijn, volgens Melvin, 4 stappen van cruciaal belang:

1) Investeer in relaties;

2) Committeer je aan de waarden en normen à wat betekent dit voor je gedrag;

3) Wees consistent;

4) Ben voorspelbaar.

En als je dan aan het veranderen ben, zorg dat je voor elkaar er bent. Geef elkaar feedback en vraag om feedback. Maak van je collega je coach. Op deze manier gaat veranderen makkelijker.

Samenvattend:

  • Accepteer veranderingen.
  • Werk aan vertrouwen.
  • Maak van je collega’s je coach.

Na dit inspirerend verhaal mochten we zelf aan de slag.

Om niet bij bekende te zitten werd de zaal in 3 rondes door elkaar gehusseld.

Samen met 7 andere docenten, al dan niet lesgevend in Den haag, gingen we aan de slag.

Ronde 1:

10 minuten brainstormen wat we allemaal zouden willen (maakt niet uit wat) (eerste ideeën).

Ronde 2:

Van al die punten kies er 5 en wek die wat verder uit (afbakening) .

Ronde 3:

Wat zijn de 3 beste ideeën, werk ze verder uit.

Ronde 4:

Wat presenteren we en moet op de Haagse agenda (Pitch).

Alle  groepen kregen 1 minuut om hun idee te pitchen en daarna werd er via Kahoot gestemd wat de docenten het beste idee vond. Ik zat in de groep: Zo doen we dat in Den Haag.

Samenvattend kwam het er op neer dat bijna alle groepen:

Een platform willen hebben waarop ze elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar leren en kunnen delen.

Een platform waar docenten en e.v.t. andere geïnteresseerde (ouders, leerlingen, e.d.) elkaar ontmoeten en met elkaar het onderwijs beter maken. Van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een platform vanuit de docent (die hiervoor ruimte krijgen) en gefaciliteerd door de onderwijs organisaties en de gemeente. Er werd zelfs geopperd om een 80/20 regel toe te passen. 80% werken 20% met andere collega’s bespreken, onderzoeken, experimenteren op welke manier het onderwijs beter gemaakt kan worden.

Wat heeft deze avond mij opgeleverd:

Het interessante aan de hele avond was dat alle docenten uit het PO, VO, MBO en HBO aanwezig waren en allemaal contact zoeken met collega’s om het onderwijs, voor de leerling, beter te maken. Dat je niet continu in je eigen organisatie blijft kijken, het welbekende navelstaren. Samen kunnen we meer bereiken.  Niemand heeft het over zijn salaris gehad.

Ik heb veel mooie initiatieven gehoord en met zeer inspirerende, Haagse, collega’s gesproken.

Zo iets zou m.i. ook in Tilburg door de gemeente georganiseerd kunnen worden, Als Tilburg ook DE onderwijsstad van Nederland wilt worden?

Ik draag m.i. mijn steentje al bij door in 2016 een IDMES te organiseren maar ook in 2017 probeer ik met andere ( Adrienne, Cobine, Jean Pierre)  in Tilburg docenten bij elkaar te krijgen en te inspireren door MeetUp013 te organiseren.

Ik ben van mening dat er een structurele bijeenkomst meer gedragen en gefaciliteerd zouden moeten worden door onderwijs organisaties en Gemeente.

Een mooie foto wil ik jullie niet onthouden. Claire heeft voor de groep Zo doen we dat in Den Haag een aantal woorden op papier gezet wat ze later heeft voorgedragen aan alle groepen:

 

to blog or not to blog

Hallo allemaal,

Na lang wikken en wegen ben ik dan toch gaan bloggen.

Waarom ga ik bloggen? Ik weet dat ik in alle haast snel schrijffouten maak en letters omdraai. Dat is voor mij dus een rede om te gaan bloggen. Ik probeer op deze manier me te verbeteren op mijn taal, en dat is nodig.

Ik krijg van andere bloggers te horen dat je door te bloggen beter kan gaan reflecteren. Ik weet wel dat ik van andere blogs veel leer, ook al is dat tot nu toe nog niet onderzocht of bewijs voor geleverd. Ook het van me afschrijven is een rede voor me om te gaan bloggen.

Ik kijk wel waar het blogschip gaat stranden.

Heb je tips (andere tips dan ga een cursus Nederlands volgen) laat het me dan weten.

have fun.