Bijeenkomst van MeetUp013

Woensdag 11 oktober vond de tweede Meetup013 plaats in een hele mooie en bijzondere plaats namelijk het ontdekstation.

Het onderwerp was maker education of maakonderwijs. Wij, van MeetUp013, hebben dit onderwerp gekozen omdat bij de vorige bijeenkomst een van de deelnemers een stuk schreef over maker education/ maakonderwijs. Wij hebben ons hierin verdiept en werden steeds enthousiaster.

De sponsoren die dit mogelijk maakten

De avond werd geopend door Rijk Vlaanderen, Rector van Mill Hill. Rijk benadrukte dat het zo belangrijk is dat docenten kennis en kunde delen om het onderwijs beter te maken. Dit is ook een reden dat zowel Mill Hilll als Xpect primair , Odulphus,  Campus013 en Effent  Meetup013 ondersteunen. Onze dank daarvoor! Het motto van Meetup013, Leren-delen-ontmoeten maar ook  Tilburg onderwijs in verbinding geeft het doel al aan: we proberen het onderwijs in Tilburg van elkaar te laten leren en te delen ter verbetering van het onderwijs. Wij hebben de sprekers kunnen bedanken met een presentje dat werd aangeboden door boekenhandel Gianotten Mutsaers.

 

Gianotten Mutsaers draagt het Tilburgse onderwijs en ook MeetUp013 een warm hart toe, en daar zijn wij als MeetUp013 erg blij mee.

De sprekers over maakonderwijs

Via ons netwerk kwamen we voor deze avond snel uit bij de sprekers Jochem Goedhals en Jorg Duitsman. Beide zijn werkzaam in het onderwijs in Brabant. Jochem in het HBO en Jorg in het VMBO.

Jorg begint zijn presentatie. Als docenten willen wij al onze lessen zo maken zodat het bij de leerling blijft hangen. Als de leerling iets maakt blijft het langer en beter hangen en de leerling leert er dus beter van. Jorg geeft aan: “elk kind is een maker”.  We kennen allemaal die leuke, mooie dingen die leerlingen bij bepaalde vakken kunnen maken. Bij Jorg maken de leerlingen deze leuke ontwerpen om daarna uit te leggen wat de leerling er van geleerd heeft en hoe de leerling gegroeid is. Maak onderwijs hoeft niet duur te zijn; met wat papier, lijm, oude computers en piepschuim kom je heel ver, of alleen met wat ledjes en een stift zoals in dit filmpje: http://bit.ly/2xE4pT4 . Jorg geeft nog een aantal websites door waar docenten inspiratie op kunnen doen zoals http://makered.nl/ en https://makereducation.nl/ .

De voordelen van maakonderwijs

Maakonderwijs heeft nog geen wetenschappelijke onderbouwing of dit beter werkt dan het traditioneel onderwijs. Jochem geeft aan: “ traditionelere vormen van leren leiden tot reproductie en een oppervlakkige manier van leren. Maken is een vorm van kennisconstructie, het is een middel waardoor je in een werkelijke context kennis, vaardigheden en talenten moet inzetten om iets te bereiken. Je moet deze dus transfereren naar nieuwe contexten en objecten en dat vraagt van een mens dat het diep geleerd is.”

Onderwijs is meer dan alleen leren, het heeft ook te maken met motivatie.

“ Als je dus motivatie theorieën en leerprocessen aan elkaar koppelt is het zo klaar als een klontje dat maakeducatie ruimte geeft voor unieke eigenheid van mensen en zorgt voor een leven lang leren mentaliteit.”

Per Ivar Koen vult Jochem aan :“ Je leert ze echt een andere cultuur. Zelf denken, zelf oplossen,  Self-efficacy.”

Als ik persoonlijk binnen mijn VMBO onderwijs kijk (waar wordt aangegeven dat de VMBO leerling meer praktisch bezig wil zijn) dan denk ik dat maakonderwijs zeker kan bijdragen aan het verwerken van het leren. Dit geldt ook voor de motivatie in het leren. Ik ben voorstander van maakonderwijs zodat de leerling meer samenhang ziet binnen de verschillende vakken en ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Het mooie ervan is dat de individuele leerling kan laten zien wat deze heeft geleerd en formatief beoordeeld kan worden.

Jochem’s presentatie sloot aan waar Jorg was geëindigd. Jochem werkt bij Fontys en zijn afdeling is tot stand gekomen omdat ze ruimte kregen om eigen onderwijs op te zetten. Fontys Educational Design werkt aan het verbinden van “eilandjes” binnen Fontys, het samenwerken van de verschillende teams / scholen binnen Fontys geeft vele mogelijkheden tot verbetering van het onderwijs. Want leren begint bij verwondering om daarna erover te praten en samen met elkaar te delen. Ook geeft Jochem aan dat als je een leerproces gaat beoordelen met ‘eindtermen’ stopt het leren daarom is het beter om minimale term hebben dan blijft de leerling doorleren. Door een aantal stappen te nemen zullen teams elkaar ontmoeten en samen te bespreken hoe het onderwijs bij elkaar aan te sluiten en te verbeteren.

Na de presentaties gingen we aan de slag, we hebben het niets voor niets over maak onderwijs. De opdracht is simpel, Jorg heeft een aantal  geluiden en daar maak je binnen 30 minuten een voorstelling van met de spullen die in het ontdekstation aanwezig zijn. We maken groepjes van drie en gaan aan de slag. Zie foto’s hieronder voor een impressie:

Na het samenwerken werden de werkstukken gepresenteerd.

 

We hadden na de presentatie nog kort tijd voor het nabespreken van de avond onder genot van een drankje.  De vele enthousiaste reacties waren geweldig en enkelen gaven aan graag mee te helpen bij

de organisatie van MeetUp013. Natuurlijk zijn we daar erg blij mee en we zullen snel contact met jullie opnemen. We hebben ook gesproken met geweldige mensen die uit Zutphen , Delft , Tilburg en omstreken die uit zichzelf de moeite namen om langs te komen om te leren-delen-ontmoeten. Deze mensen met passie voor onderwijs en de wens tot verbetering ervan: dank voor jullie aanwezigheid!

 

De algemene reactie van al de aanwezigen was puur enthousiasme en wens tot verbetering van het onderwijs door onderlinge samenwerking en goede onderwijs methoden; een zeer geslaagde avond dus!

 

 

 

Het delen en leren gaat na deze MeetUp013 gewoon door; MeetUp013 kreeg na afloop de volgende tweet:

Hierbij de link in de tweet: https://www.dropbox.com/sh/dleprzjigw7hai5/AAAqCC8OmjbrVP7wXX0m7Uvla?dl=0

En Jochem heeft als bedankje nog een overzichtsclip gemaakt voor op Youtube:

Het was een geweldige geslaagde avond met leuke ideeën voor de volgende bijeenkomst.

 

En toch zie ik de humor er van in

Sinds de start van het nieuwe schooljaar ben ik aan al mijn klassen aan het vertellen dat ze de markeerstift niet mogen gebruiken.

De reden om geen markeerstift te gebruiken, is simpel. Deze strategie doet weinig tot niets om leerprestaties te verhogen, aldus dit artikel. Alleen individuele feiten blijven de onderstrepers bij, waardoor ze het zicht op onderlinge verbanden tussen de feiten hebben, aldus dit onderzoek. Al met al duidelijke redenen om markeerstiften weg te leggen. Mijn leerlingen weten dit niet vandaar dat ik dit met ze besproken heb .Later blijkt dat waarschijnlijk  dit ook niet bij al mijn collega’s bekent is.

De reden waarom ik dit denk is omdat afgelopen week een klas vertelde dat zij de markeerstift moesten gebruiken van een collega.

Deze leerlingen hebben ook aangegeven aan de docent dat ze dat niet mochten van mij. Maar mijn collega had aangegeven dat de leerlingen hun markeerstift wel moesten gebruiken om elk belangrijk woord te markeren.

Tegen het einde van de les kreeg ik een mail met de kop dat alle mentoren markeerstiften kunnen komen ophalen om uit te delen aan de mentorleerlingen.

Ik moest heel hard lachen.

Er is nog een lange weg te gaan om alle niet bewezen onderwerpen over leren te verbannen uit het onderwijs, zoals bovenstaande maar ook:

 

Mijn leerlingen effectief laten leren

Sinds 2015 ben ik met een aantal klassen gestart met een experiment.

Met dit experiment probeerde ik leerlingen binnen het VMBO BBL te motiveren om te leren. Deze motivatie krijgen ze door ze zelf verantwoordelijk te maken voor de lesstof, leerlingen konden gaan kiezen met welke lesstof ze aan de slag gingen en de leerlingen waren zelf verantwoordelijk voor het tempo waarmee ze door de lesstof  gingen, Self Determination Theorie van Ryan en Deci.

Het resultaat was dat er in deze, 16 leerlingen per klas, na de kerst vakantie bijna geen onvoldoendes gehaald werden en dat tegen het einde van het schooljaar meerdere leerlingen tienen haalden op hun eindtoets. Belangrijker resultaat was natuurlijk dat de leerlingen inzagen dat zij door structureel leren hele mooie cijfers kunnen halen.

Wat ga ik dit schooljaar doen.

Ik heb dit schooljaar 11 klassen: vier eerstejaars BBL klassen, zes tweedejaars BBL klassen en een, tweedejaars kader klas.

Met name, de tweedejaars leerlingen weten hoe ik werk en toch besteed ik mijn eerste lessen aan het uitleggen, aan alle klassen, op welke manier ik wil dat zij gaan werken.

Ik start met de vraag, welk cijfer zou je willen halen op je eindtoets waar je echt trots op zou zijn?

Ik krijg reacties van een zes en een half tot een tien. Het op voorhand aangeven welke cijfer de leerling wil halen heeft een positief effect op het leren, aldus Hattie.

Ik geef als iedereen zijn cijfers heeft gezegd aan, dat ze dit ook makkelijk kunnen gaan halen en dat ze niet moeten schrikken als ze zelfs hogere cijfers gaan halen dan dat ze aangegeven hebben.

 

Wat verwacht ik van mijn leerlingen:

Ze hebben hun methode boek bij zich en een lijntjes schrift.

Ze lezen een alinea, houden hun hand er op en iedereen moet zich afvragen of ze gelezen stukje begrijpen (begrijpend lezen). Als ze het niet begrijpen moeten ze het nog een keer lezen. Als ze het dan nog niet snappen, vragen ze eerst aan hun medeleerling om uitleg. Indien ze het nog niet snappen steken ze hun vinger omhoog en vragen ze uitleg aan mij.

Als ze een blauw gemarkeerd woord tegen komen, pakken ze hun schrift en schrijven ze dit specifieke woord over in hun schrift. Daarachter schrijven ze de betekenis van het woord. Dit zorgt voor herhaling en door het overschrijven beter beklijven. De hersenen, fijne motoriek, worden door het schrijven geactiveerd.

Verder in de tekst staan er opdrachten in een blauw vlak, dit zijn opdrachten die over de eerder gelezen tekst gaan en testen of ze de tekst begrepen hebben.

Aan het einde van de paragraaf staat een stukje tekst (bij de BBL leerlingen een regel of acht, bij de kader leerlingen meer). Hier staat boven “onthouden” (samenvatting van de paragraaf). Dit leest de leerling goed door, houdt zijn hand er op en vraagt zich af of hij het begrepen heeft. Dan pas schrijft de leerling dit stukje tekst over. Leerlingen mogen van mij niet zelf een samenvatting maken omdat ze dan teveel focussen op individuelen feiten en het overzicht kunnen verliezen.

Leerlingen mogen alleen met pen schrijven die blauw of zwarte inkt heeft hiermee probeer ik op het papier rust te creëren.  Markeerstiften mogen ze niet gebruiken, het heeft namelijk geen effect op het leren en kan zelfs ongunstig werken bij het leren. Het overschrijven zorgt nu net voor het beklijven van de stof.

Wanneer leerlingen in hun schrift schrijven, mogen ze ook niet de achterkant van de bladzijde beschrijven. De inkt drukt namelijk vaak door waardoor aan de voorkant vlekken ontstaan waardoor het lezen onrustig wordt voor de leerling.

Als ze klaar zijn met hun les begint voor de leerling het echte werk.

Ik wil namelijk dat ze elke dag de blauwe woorden en het stukje tekst onthouden, dat ze die dag hebben opgeschreven, actief gaan lezen.

Met actief lezen bedoel ik, alleen oog hebben voor de tekst. Hun mobiel staat uit, ook radio, tv, of pc staan niet aan. Ouders, broertjes en zusjes mogen in deze tijd de leerling niet storen. De leerling leest de tekst eenmalig over en stopt daarna hiermee. De leerling moet dan gedurende vijf minuten iets anders doen wat niets met leren te maken heeft.

De blauwe woorden met betekenis en het deel om te onthouden van de eerste paragraaf heeft de leerling binnen vijf minuten actief gelezen. Maar na een tweede les krijgen ze er een nieuwe paragraaf er bij, de leerlingen hebben twee keer in de week Natuurkunde Techniek les. Na elke les krijgen ze dus nieuwe woorden en zinnen om te onthouden erbij. Op deze manier oefenen ze een aantal dagen een vijftal woorden, met betekenis en een vijftal zinnen. Na een aantal dagen krijgt de leerling er weer een aantal woorden met betekenis en zinnen om te onthouden bij. De leerling blijft dus alles elke dag herhalen en op deze manier bouw ik samen met de leerling hun woordenschat en kennis uit. Ze leren verspreid over langere termijn, gedistribueerd oefenen, voor op de eindtoets.

De leerling mag niet meer dan vijftien minuten, thuis, bezig zijn met het actief lezen van Natuurkunde Techniek. Door elke dag doelbewust te trainen kan de leerling beter worden.

Door mijn leerlingen bovenstaande stappen aan te leren draag ik mijn steentje bij door mijn leerlingen te laten leren.

Elke les begin ik met het her activeren van de vorige les op deze manier wordt het voor de leerlingen helder waar ze mee bezig zijn. Ik ben een aantal weken hiermee bezig en zie leerlingen gemotiveerd bezig zijn met hun lees- en leerstof. Elke les krijgen leerlingen een high five omdat ze weer geoefend hebben thuis, je ziet leerlingen groeien.

Nu afwachten op de eerste resultaten van de eerste eindtoets.

 

 

PIEK, doelbewuste training

Voor de zomervakantie werd mij het boek PIEK aangeraden. Vol verwachting heb ik het boek gekocht en op mijn tsundoku gelegd met de belofte deze echt te lezen. Deze keer heb ik woord gehouden en het boek, en andere boeken gelezen, dankzij het slechte weer.

Piek begint met uitleg dat sommige mensen zo goed zijn in hun vak dat andere tegen hun opkijken. Denk maar aan die ene voetballer, schaker, tekenaar e.d. In Piek wordt uitgelegd dat deze mensen eigenlijk geen wonderkinderen of exceptioneel uitzonderlijk zijn, maar dat zij gewoon kei hard hebben gewerkt om te komen waar ze willen komen. In PIEK wordt uitgelegd dat iedereen dit kan, mits ze doelbewust gaan trainen.

Doel bewuste training wordt door een aantal punten gekenmerkt:

 • “ Doelbewuste training ontwikkelt vaardigheden waarover anderen al beschikken en waarvoor effectieve trainingstechnieken bestaan.
 • Doelbewuste training vindt plaats buiten iemands comfortzone en vereist dat de persoon in kwestie probeert om net iets boven zijn huidige vermogen te presteren.
 • Doelbewuste training gaat uit van duidelijk gedefinieerde doelstellingen en draait om het verbeteren van een bepaalde aspect van beoogde prestatie en niet om een vage algemene verbetering.
 • Doelbewuste training is doel- bewust; dat betekent dat zij iemands volle aandacht en bewuste inspanning vergt.
 • Commentaar op en bijstelling van de training als reactie op dat commentaar vormen een essentieel kenmerk van doelbewuste training.
 • Doelbewuste training leidt tot de ontwikkeling van effectieve mentale voorstelling en is daar op haar beurt weer van afhankelijk.
 • Doelbewuste training betekent vrijwel altijd het verwerven van nieuwe vaardigheden of het corrigeren van eerder verworven vaardigheden door specifieke aspecten daarvan te verbeteren; mettertijd zal die stapsgewijze verbetering leiden tot excellente prestaties.” (p.124, 125 en 126)

Het boek zegt dat iedereen tot excellente prestaties kan komen als deze individu maar een persoonlijk, doelgericht en geconcentreerd oefent, een op het individu gericht verbeter programma heeft en met de juiste persoon die het individu door middel van feedback naar een hoger plan brengt door de individu af en toe uit zijn comfortzone te halen.

In PIEK wordt aangegeven dat bij een onderzoek naar effectiviteit van bijscholing bij artsen een aantal interventies erg effectief bleken te zijn zoals:

 • rollenspel
 • discussiegroepen
 • het oplossen van problemen
 • praktische training

Het minst effectief waren de activiteiten die erop neerkomen dat er geluisterd moet worden naar een persoon. Dan krab je jezelf toch maar weer eens achter de oren als je uitleg geeft in de klas of als je een hele studiedag moet luisteren naar anderen.

Veel wat ik in dit boek heb gelezen heeft m.i. ook een overeenkomsten met het onderwijs, ondanks dat er in PIEK wordt aangegeven dat het in het onderwijs eigenlijk, nog, niet werkt.

 • Als ik lees dat het individu het beste leert als er een individueel op maat gemaakt programma is, doet dit me denken aan gepersonaliseerd onderwijs;
 • Dat het individu zijn doel makkelijker haalt wanneer er een motivatie is, denk ik aan de Self-determination theorie ;
 • Dat het individu zijn zwakkere punten beter kan maken door direct en gerichte feedback. Dit is m.i. precies het zelfde wat men in het onderwijs probeert te doen, met name wanneer er formatieve toetsing plaats vindt. Ook zijn er meer onderzoeken over feedback geschreven onder te lezen in dit, dit en dit artikel en ik had er nog meer links bij kunnen zetten.
 • Wanneer het individu zich 100% moet concentreren tijdens zijn training en dat het beter is om een korte periode 100% te concentreren i.p.v. langere tijd 70%, zie ik wel een punt waar het onderwijs zich kan verbeteren. Zeker met het huidige telefoongebruik van de leerlingen. Hier kan het onderwijs samen met ouders nog wel de leerling in gaan opvoeden.
 • In Piek wordt aangegeven dat je mensen om je heen moet verzamelen die je aanmoedigen, steunen en uitdagen tijdens de training. In het onderwijs hebben de leerlingen ouders en vrienden nodig om hun lesprogramma goed te doorlopen. Zonder steun van ouders en vrienden is het een stuk moeilijker om een diploma te halen. Gelukkig zijn er steeds meer scholen van bewust en zetten ze in op ouderbetrokkenheid.
 • Na de vorige twee punten geeft het boek PIEK nog een punt aan waarom ouders belangrijk zijn. Ouders helpen hun kinderen routine opbouwen en sporen kinderen aan tot oefenen. In het onderwijs zijn ouders ook onmisbaar.
 • In Piek wordt aangegeven dat groeps- en teamactiviteiten juist de manieren zijn om gelijk gestemde te vinden die gemotiveerd zijn. Als docent heb je klassen vol gelijk gestemde (leerlingen), doe hier je voordeel mee. Laat ze samen werken. Met gelijk gestemde samen werken betekent niet da de gelijk gestemde ook op het zelfde niveau werken. Sterker nog er wordt steeds meer aangegeven dat wanneer de verschillende niveaus door elkaar zitten het hogere niveau de lagere niveaus mee omhoog trekken in niveaus. Raar dat er dan nog steeds aparte VMBO Basis, kader GL/TL, havo en VWO groepen/ klassen zijn.
 • In PIEK wordt aangegeven dat het trainingsprogramma zo opgebouwd is, dat het individu een in een aantal stappen oefent en herhaalt zodat de vaardigheden zich eigen is gemaakt om door te gaan naar het volgende onderdeel. Dit deed me erg denken aan het boek Ten steps to complex learning.

Waar het boek ook aandacht aan besteed is, dat er complimenten uitgedeeld dienen te worden. Dit gebeurt vaak onbewust niet goed. “ hij heeft geen wiskunde knobbel” mijn dochter is niet goed in sporten” en ga zo maar door. Deze Self-fulfilling prophecy moet door iedereen, docent, trainer of ouder, m.i. altijd positief worden ingezet i.p.v. negatief, wat helaas toch vaak gebeurt. In PIEK wordt er ook gezegd iedereen hetgeen wat hij/zij wilt doen erg goed kan doen mits je er voor wilt trainen. Zo is het ook in het onderwijs. Iedereen kan Engels leren, alleen iedereen doet het op zijn eigen manier en tempo, maar iedereen kan het.

Al met al is het boek PIEK een herkenning voor mij en is m.i. doelbewuste training redelijk toepasbaar in het onderwijs.

Het enige wat ik niet fijn vond tijdens het lezen van het boek PIEK waren de vele, maar dan ook echt vele, voorbeelden van situaties die de schrijvers hebben meegemaakt. Het waren voor mij teveel situaties. Indien er maar een enkele situatie goed beschreven zou zijn dan kon het boek zeker voor de helft dunnen zijn.

Het volgende boek dat mij werd aangeraden is The battle hymn of the tiger teachers ik ben nu al erg benieuwd.

 

Theorie Gardner niet meer actueel

Howard Gardner is bekend geworden door zijn theorie over meervoudige intelligentie.

Er zijn in Nederland scholen die volgens het concept meervoudige intelligentie werken. Meervoudige intelligentie wordt dan gebruikt om het onderwijs op maat aan te bieden en te differentiëren.

Vanaf 2006 werd er al aangegeven dat het niet verstandig is om als onderwijsinstelling te gaan werken met het concept meervoudige intelligentie.

In 2013 wordt in het boek “Jongens zijn slimmer dan meisjes” aangegeven dat Gardner eerder een filosofie is dan een theorie.

In een essay in 2016 schrijft Gardner zelf dat dat zijn theorie niet meer actueel is. Gardner moedigt wel iedereen aan om onderzoek te doen naar meervoudige intelligentie.

Wat leer ik hiervan?

Als docent moet ik altijd naar de talenten zoeken en kijken van mijn leerlingen. Ik probeer mijn leerlingen goed te begeleiden en te laten leren door o.a. gerichte feedback, concrete voorbeelden aanbieden bij het leren en vele andere voorbeelden dat door onderzoek bewezen is dat het werkt bij het leren. Er gebeurt nog te veel in het onderwijs wat niet bewezen is dat het werkt en soms is het zelfs schadelijk voor de leerlingen en dat moeten we zien tegen te gaan.

Zo doen we dat in Den Haag

Via Jeroen op Facebook kreeg ik een uitnodiging om mee te denken over het onderwijsbeleid 2018/2022 in Den Haag. Gemeente Den Haag wilt DE docentenstad van Nederland worden. Ik was nieuwsgierig en heb me aangemeld, ondanks dat ik werk en woon in Tilburg.

Dinsdag 28 maart was het dan zover. De bijeenkomst was georganiseerd in de Remise. Ik zag Jeroen van MeetUp070 maar ook Claire van MeetUp010 was er. Beide zijn, net als ik, ook actief betrokken bij MeetUpNL.

Rond 18:15 uur werden we naar een zaal begeleid. Daar werden we voorgesteld aan de nieuwe wethouder van gemeente Den Haag en aan  Melvin Redeker (bergbeklimmer).

Het verhaal van Melvin over bergbeklimmen en de relatie met onderwijs was kort en krachtig.

Melvin had het over de klassieke fout die hij en zijn team gemaakt hebben en die in het onderwijs ook vaak gemaakt wordt. Je kan het oude beleid niet kopiëren en plakken op nieuw beleid. Melvin had hiervoor de verandercurve bij zich.

Daarnaast dien je als bergbeklimmer/ onderwijsorganisatie vertrouwen winnen en daarvoor zijn, volgens Melvin, 4 stappen van cruciaal belang:

1) Investeer in relaties;

2) Committeer je aan de waarden en normen à wat betekent dit voor je gedrag;

3) Wees consistent;

4) Ben voorspelbaar.

En als je dan aan het veranderen ben, zorg dat je voor elkaar er bent. Geef elkaar feedback en vraag om feedback. Maak van je collega je coach. Op deze manier gaat veranderen makkelijker.

Samenvattend:

 • Accepteer veranderingen.
 • Werk aan vertrouwen.
 • Maak van je collega’s je coach.

Na dit inspirerend verhaal mochten we zelf aan de slag.

Om niet bij bekende te zitten werd de zaal in 3 rondes door elkaar gehusseld.

Samen met 7 andere docenten, al dan niet lesgevend in Den haag, gingen we aan de slag.

Ronde 1:

10 minuten brainstormen wat we allemaal zouden willen (maakt niet uit wat) (eerste ideeën).

Ronde 2:

Van al die punten kies er 5 en wek die wat verder uit (afbakening) .

Ronde 3:

Wat zijn de 3 beste ideeën, werk ze verder uit.

Ronde 4:

Wat presenteren we en moet op de Haagse agenda (Pitch).

Alle  groepen kregen 1 minuut om hun idee te pitchen en daarna werd er via Kahoot gestemd wat de docenten het beste idee vond. Ik zat in de groep: Zo doen we dat in Den Haag.

Samenvattend kwam het er op neer dat bijna alle groepen:

Een platform willen hebben waarop ze elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar leren en kunnen delen.

Een platform waar docenten en e.v.t. andere geïnteresseerde (ouders, leerlingen, e.d.) elkaar ontmoeten en met elkaar het onderwijs beter maken. Van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een platform vanuit de docent (die hiervoor ruimte krijgen) en gefaciliteerd door de onderwijs organisaties en de gemeente. Er werd zelfs geopperd om een 80/20 regel toe te passen. 80% werken 20% met andere collega’s bespreken, onderzoeken, experimenteren op welke manier het onderwijs beter gemaakt kan worden.

Wat heeft deze avond mij opgeleverd:

Het interessante aan de hele avond was dat alle docenten uit het PO, VO, MBO en HBO aanwezig waren en allemaal contact zoeken met collega’s om het onderwijs, voor de leerling, beter te maken. Dat je niet continu in je eigen organisatie blijft kijken, het welbekende navelstaren. Samen kunnen we meer bereiken.  Niemand heeft het over zijn salaris gehad.

Ik heb veel mooie initiatieven gehoord en met zeer inspirerende, Haagse, collega’s gesproken.

Zo iets zou m.i. ook in Tilburg door de gemeente georganiseerd kunnen worden, Als Tilburg ook DE onderwijsstad van Nederland wilt worden?

Ik draag m.i. mijn steentje al bij door in 2016 een IDMES te organiseren maar ook in 2017 probeer ik met andere ( Adrienne, Cobine, Jean Pierre)  in Tilburg docenten bij elkaar te krijgen en te inspireren door MeetUp013 te organiseren.

Ik ben van mening dat er een structurele bijeenkomst meer gedragen en gefaciliteerd zouden moeten worden door onderwijs organisaties en Gemeente.

Een mooie foto wil ik jullie niet onthouden. Claire heeft voor de groep Zo doen we dat in Den Haag een aantal woorden op papier gezet wat ze later heeft voorgedragen aan alle groepen:

 

Gespreid leiderschap

Vanochtend las ik op RTL website dat dat de baas niet meer de baas moet zijn. Op deze manier kan een bedrijf beter inspringen op veranderingen. Lees hier het artikel.

Maar in het onderwijs ben ik dat al eerder tegen gekomen.

Het begon, voor mij, allemaal in 2013 met een presentatie van Joseph Kessels over gespreid leiderschap in een professionele ruimte, dit stuk komt uit 2012.  DeRue & Ashford hebben in 2010 een artikel over geschreven. In 2006 Heeft Spillane  zijn boek uitgegeven over distributed leadership.

Al met al mooie initiatieven die m.i. zeker kunnen werken maar alleen als de leidinggevende van een bedrijf/ instelling dit toelaten, anders komt gespreid leiderschap nooit van de grond. Veel leidinggevenden dienen daarom m.i. een verandering van mindset te krijgen om de macht, die sommige mensen hebben, los te laten en te delen. Dat is vaak erg moeilijk voor deze leidinggevende. In het onderwijs zie ik het niet snel veranderen, helaas.

Toch blijf ik hoop houden.

Kahoot handleiding

Van de week kreeg ik een vraag van mijn collega om “even”een handleiding van Kahoot te maken.

Deze collega wil graag voor zijn studie een Kahoot maken. Hij heeft nog nooit een Kahoot gemaakt en gespeeld. Ik ben “even”aan de slag gegaan. Natuurlijk ben ik eerst gaan zoeken op Google. Helaas vond ik alleen oude handleidingen van Kahoot. Dus toch maar “even”een handleiding maken, wetende dat mijn handleiding door een druk op de knop van Kahoot verouderd kan zijn.

Dat “even” een Kahoot maken heeft mij toch een tweetal uren gekost. Leuk voor mijn professionaliseringsuren, nog maar 140 uur te gaan 🙂 . Als ik er dan toch tijd in heb gestoken kan ik net zo goed dit delen met degene die ook stap voor stap een Kahoot wil maken. Dus hierbij: http://bit.ly/2sfDGZf

 

Laat maar weten of je er iets aan hebt gehad?

 

ICTdag2

In het kader van professionalisering ben ik naar een bijeenkomst in Eindhoven gegaan. Het Sint-Joriscollege was gastheer voor de de 2de ICTpraktijkdag in Nederland http://ictdag.nl/.

Na het inschrijven begon meteen de keuze stress. Wat een geweldige workshops werden er aangeboden. Ik heb gekozen om de workshop: bloggen is leren en differentiëren in je les met ICT.

Bloggen is te leren word gegeven door Karin Winter. Karin stuurde van te voren een mail met de een link om voor te bereiden. In deze link stond ook wat mijn leervraag is voor het volgen van deze workshop. Ik wilde graag weten hoe ik mijn leerlingen het beste kan leren bloggen zodat mijn leerlingen het geleerde beter kunnen verwerken. Een vervolg stap is dan kunnen andere leerlingen aanvullingen geven en reflecteren op de blog van de mede leerlingen. Voor mijn VMBO leerlingen zal dit een nog een leerpunt zijn, maar zeker wel te doen.

Karin heeft een stappenplan gemaakt om in  wordpress een blog te starten. Ook ik heb een nieuwe blog gestart (meneerreulen 🙂 ). Ik heb dit gedaan om alle stappen weer te doorlopen. En natuurlijk alle docenten zijn meteen begonnen. Naar een paar minuten kwamen de eerste vragen, natuurlijk had (bijna) niemand de stappenplan gelezen. Docenten zijn soms (heel soms) net leerlingen.

Mijn eerste blog staat na 2,5 uur klaar (en dat blijft spannend). Mijn nieuwe pagina is aangepast naar mijn voorkeur. Kat in het bakkie.

Differentiëren in je les met ICT werd gegeven door Gijs Palsrok aka meestergijs.  Gijs begon door te vragen voor wie de termen als TPACK, sociale media, flipping etc. als vertrouwd klonken. Ik en twee andere mochten aan de ene kant van het leslokaal staan. Wie er echt weinig vanaf wist moest aan de andere kant van het lokaal gaan staan. De rest mocht zich verdelen tussen de twee groepen. Gijs stelde voor om wie er veel vanaf wisten te koppelen met wie er weinig van af wisten. De workshop kon beginnen.

Na wat theorie en uitleg en niet te vergeten zijn eigen theorie (de 4 zuilen van Palsrok 🙂 ) konden we meteen aan de slag. We kregen op papier de opdracht. De opdracht was om een les te maken die iedereen kon maken in zijn eigen tempo. De vragen die we gingen beantwoorden waren:

Welk leerdoel?
Taxonomie van Bloom: onthouden,begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren

Welke tool(s) voor welke pilaar:
Instructie, vraag en antwoord, werkvorm en toetsing

Welke rol van ICT past bij jou? (SMAR model)
– Substitution: nieuwe techniek vervangt oude.
– Augmentation: Nieuwe techniek leidt tot hogere functionaliteit.
– Modification: Herontwikkeling van taakonderdelen.
– Redefenition: Ontwikkel nieuwe taken die voorheen niet mogelijk waren.

Welke intelligenties van Gardner worden bediend?
Wat is de uiteindelijke meerwaarde?
Vergroot motivatie, uiteindelijk lagere werkdruk docent, recht doen aan verschillen.

Daarnaast staat een thinklink voor ons klaar. Je kan het vergelijken met een Symbaloo pagina. Deze Thinklink heeft Gijs onderverdeeld in sites voor instructie, sites voor vraag en antwoord en sites voor toetsing. Lekker makkelijk om meteen aan de slag te gaan. Natuurlijk heb ik ook maar meteen een account geopend op Thinklink, altijd handig :-). Ook bij deze workshop kwamen we er achter dat 3 uur erg weinig was. Zoals ik in beide evaluaties heb geschreven, als het erg leuk en inspirerend is dan gaat de tijd snel.

Al met al een mooie inspirerende dag waar ik weer vele bekende heb gezien en gesproken. Het mooie van al deze dag is dat alle lesmaterialen van alle workshops vrijgegeven worden door de gevers van de workshops. Dus ik kan nog even nalezen over de workshop minecraft in de klas en vele andere. Ik kwam erg moe maar voldaan thuis. Op naar de volgend inspirerende bijeenkomst.

 

 

 

Huiskamer concert

Zaterdagochtend, 15 oktober, viel er mij de volgende tweet op.15_oktober_blue_and_broke

Na wat over en weer gechat met Pedro  had ik in de middag afgesproken dat de band Blue and Broke , als duo i.p.v. trio, op vrijdagavond 21 oktober om 20:00 uur bij mij thuis kwam spelen.

Na deze spontane actie ben ik me iets meer gaan verdiepen in de muziek van Blue and Broke. Ik had het nummer Naive al gehoord het klonk goed. Het andere nummer wat uit komt was Waiting for winter. Toen ik dat nummer hoorde moest ik in eerste instantie erg denken aan de Cowboy Junkies. Door de film Natural Born Killers ben ik bij de Cowboy Junkies uit gekomen. Ik was meteen verliefd geworden op de vrouwenstem die op de achtergrond van de film een cover van Lou Reed Sweet Jane zong, geweldig.

Toen ik naar het nummer Waiting for winter luisterde had ik in eerste instantie het idee dat ik naar Margo Timmens van de Cowboy Junkies aan het luisteren was. De stem van Melissa raakte me meteen.waiting_for_winter

De volgende stap van het huiskamer concert project was aangebroken, wie nodig je dan uit? Wie kan de muziek waarderen en wie willen wij tot een select gezelschap van maximaal 15 personen laten horen. een aantal minuten later hadden we een lijst.

Vrijdag 21 oktober 19:45 uur was het dan zover. Ik dacht in mijn naïviteit dat er alleen een versterker voor de gitaar in huis zou komen, de band had immer 1 a 2 vierkante meter nodig. maar er kwamen meerdere gitaren, microfoons, koffers met pedalen, een hele oude, kleine en zeer goed klinkende versterker en een hele lange box tevoorschijn.

Na 15 minuten begon de soundcheck. en niet veel later begonnen ze te spelen.

blueandbroke

Alleen een gitaar en de mooie stem van Melissa, wat een geweldige avond. Tussen de nummers door werd er wat verteld over de nummers of leuke anekdotes. Een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerste er. Zeker een geslaagde avond. Natuurlijk heb ik hun LP gekocht (waar een cd bij zit).

De volgende dag in mijn auto luisterde ik meteen naar de cd. En toen hoorde ik pas hoe sommige nummers eigenlijk nog mooier zijn geworden door strijkers of andere instrumenten toe te voegen, wow. De hele setlist die vrijdagavond gespeelt is kan je hier zien. En ik weet niet hoelang Blue and Broke door Nederland/ België of andere delen van Europa willen gaan rijden, maar als je ze bij je thuis wilt hebben ben dan snel 🙂 en laat ze het weten door hier  te klikken (even ongegeneerd reclame voor de band maken).

Ik ben er wel achter gekomen dat Pedro heel veel werkt ( lesgeven, onderzoeken, boeken schrijven, presentaties geven, liedjes schrijven, componeren, maar vooral dat hij het allemaal met veel plezier doet, en dat straalt hij uit.

en op onderstaande vraag:

pedro

Natuurlijk hebben we het hier en daar iets over het onderwijs gehad. M.i. erg minimaal :-).